Treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao Tết Dương lịch năm 2018

* Chào mừng Tết Dương lịch 2018, UBND tỉnh thông báo các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc ngày Tết Dương lịch 1.1.2018.
 
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành có liên quan, chính quyền các địa phương chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức treo cờ, pano, biểu ngữ phù hợp và tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi giải trí ở các khu dân cư bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
 
* UBND tỉnh vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ làm việc vào thứ hai, ngày 1.1.2018. Như vậy, Tết Dương lịch được nghỉ liền 3 ngày, từ ngày 30.12.2017 đến hết ngày 1.1.2018. 
 
Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày cuối tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định.
 
PV
 
 
;