Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

Ngày 3.1, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.  
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, tổ chức học tập và quán triệt nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng thời ban hành hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện nghị quyết. Tham mưu với Tỉnh ủy triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; tình cảm và những lời dạy của Bác đối với đảng bộ và nhân dân Hưng Yên; triển khai, tổ chức thành công cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 từ tỉnh đến cơ sở; phát động các tập thể, cá nhân tham gia sáng tác, quảng bá, viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hội nghị báo cáo viên để thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh; giao ban với các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương trên địa bàn tỉnh để đánh giá và định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân… Phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức thành công các hội thảo khoa học “Di tích lịch sử quốc gia Cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”; “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” và “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”; triển khai, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 năm 2017; cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào… Công tác khoa giáo; thông tin – tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả… 
m
Ông Đỗ Xuân Tuyên trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo
Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhứ: Chủ động hơn công tác tham mưu định hướng tư tưởng, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên : trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn và quán triệt thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương của Đảng (khóa XII)…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2018, ngành Tuyên giáo tiếp tục quán triệt quan điểm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, sâu sát thực tiễn cơ sở, chủ động nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra, dự báo trước được tình hình, kịp thời đề xuất với cấp ủy giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết và công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết bảo đảm yêu cầu kế hoạch, chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong hoạt động của đội ngũ làm công tác báo chí, văn nghệ sỹ… 
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; trao Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 10 cá nhân đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen tặng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017.
Ô
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nhân dịp này, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định số 979-QĐ/TU ngày 15.12.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 18.12.2017.
 
Đào Doan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;