Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 3.1, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017. Năm qua, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 1.520 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 752 tổ chức đảng. Qua kiểm tra phát hiện 66 đảng viên và 10 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm. Công tác giám sát đảng viên, tổ chức đảng được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định. Năm 2017, ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 373 đảng viên; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 563 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 128 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có sai phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kỷ cương của Đảng.
 
Trong công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên, sau khi tiếp nhận đơn thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã phân loại, xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền; những đơn thư không thuộc thẩm quyền được chuyển đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Trong đó, đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương của đảng; công tác phối hợp cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan và địa phương có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu của tỉnh, trong đó có công tác xây dựng Đảng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật thông qua Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo, một số quy định mới, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thuộc trách nhiệm, lĩnh vực kiểm tra, giám sát; nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị; chủ động nắm tình hình địa bàn, nhất là những địa phương có nhiều đơn thư tố cáo, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm sau kết luận kiểm tra.
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cần có sự chủ động và đề xuất giải pháp giải quyết, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm, đặc biệt là sự buông lỏng trong công tác quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu, ghi nhận và giao cho các đơn vị, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
Phương Minh
 
;