Các huyện Ân Thi, Kim Động, Văn Giang, xã Tân Hưng

Nhiều đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3.2

*Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018), huyện Ân Thi có 196 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; còn lại là được truy tặng và tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.
 
Việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng khẳng định công lao đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
* Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2018), huyện Kim Động có 95 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 7 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng trong đợt này. Cũng trong dịp này, toàn huyện kết nạp 26 đảng viên mới ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở.
 
* Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018), huyện Văn Giang có 101 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại các đảng viên được tặng Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng.
 
* Ngày 26.1, Đảng ủy xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên trong đảng bộ đợt 3.2. Đợt này, Đảng bộ xã Tân Hưng có 11 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 1đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
 
PV
;