Hội nghị báo cáo viên tháng 1

Ngày 26.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1.
 
Tại hội nghị, các báo cáo viên được truyền đạt 2 chuyên đề. 
 
Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018. 
 
Chuyên đề 2: Tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nước ta năm 2017, dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 
 
Về kết quả của công tác đối ngoại năm 2017, Việt Nam đảm nhận xuất sắc nhiệm vụ, vai trò chủ nhà năm APEC 2017; công tác đối ngoại tiếp tục góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Việt Nam tăng cường đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước lớn; tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
 
Năm 2017 thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung nghiên cứu các nội dung đã được truyền đạt để tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương, đơn vị. 
 
Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 2, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22.12.2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng Đảng của tỉnh, địa phương và đơn vị năm 2017; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng; công tác chuẩn bị và sản xuất vụ xuân 2018 …
 
Vũ Huế
 
;