Hưng Yên dự tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017

Ngày 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Toàn
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. 
 
Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
 
Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội… 
 
Những đóng góp của công tác dân vận cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng địa phương và cả nước.
 
Năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu với Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác đối thoại, tiếp dân, xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, họp báo định kỳ, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân...
 
Lê Hiếu
 
;