Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Ngày 30.1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII). Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành phố. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Các đại biểu cần tập trung phân tích sâu những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Xác định rõ nguyên nhân những tồn tại, khuyết điểm, từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, có tính khả thi cao khắc phục có hiệu quả những tồn tại, yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Cờ tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Cờ tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đã triển khai đồng bộ 6 Chương trình của Tỉnh ủy, 10 đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; triển khai, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 năm 2017. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được chú trọng. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. Các chi bộ, đảng bộ kết nạp 1.696 đảng viên mới. Qua bình xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, năm 2017, toàn tỉnh có 71% số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận, nội chính tiếp tục được quan tâm.

Năm 2018, Đảng bộ tỉnh tăng cường thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác dân vận và vận động quần chúng của Đảng; lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII do ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị khẳng định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn chung theo tinh thần Nghị quyết, đáp ứng được yêu cầu. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, từng bước được trẻ hóa. Các khâu trong công tác cán bộ được tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ, minh bạch. Đến nay, đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện cơ bản có trình độ chuyên môn từ đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Việc thu hút nhân tài, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vào công tác trong các cơ quan nhà nước được triển khai hiệu quả; cán bộ được tuyển dụng đã phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
 
Thời gian tới tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Tỉnh đã đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII như: Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác điều động và luân chuyển cán bộ…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017)
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biểu dương, trao tặng Cờ cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017); tặng Bằng khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng, 17 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017); tặng Bằng khen cho 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017); tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2018. (Bài phát biểu kết luận hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ được đăng trong số báo in ra ngày mai 31.1).
 
PV
 
 
;