Mỹ Hào tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 29.1, Huyện ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Trần Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...
Toàn cảnh hi nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, Huyện ủy Mỹ Hào tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng. Trong năm, toàn huyện kết nạp 164 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 5.497 đảng viên; tỷ lệ đảng viên tham dự các buổi quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đạt trên 90%; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả, vận động cán bộ, đảng viên, đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Kết quả phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, toàn huyện có 24 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), bằng 51%, không có cơ sở Đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,27%... Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp gặp khó khăn...
 
Năm 2018, đảng bộ huyện phấn đấu 50% số tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM; trên 90% số đảng viên dự phân loại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng; chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 
 
Lệ Thu - Xuân Cường
 
;