Ân Thi tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 1.2, Huyện ủy Ân Thi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở tích cực tổ chức học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên khu vực nông thôn và các loại hình doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. 
 
Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 167 đảng viên mới. Qua đánh giá phân loại chất lượng, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt 50%; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,1%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 66,8%. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Từ những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. 
 
Năm 2018, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng yêu cầu huyện Ân Thi cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt ở chi bộ nông thôn và doanh nghiệp; đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở...
 
Tại hội nghị, nhiều tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đã được khen thưởng.  
 
Lê Hiếu
 
;