Các huyện Khoái Châu, Phù Cừ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

* Ngày 6.2, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, các cấp ủy đảng trong huyện lãnh đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng ủy cơ sở. 
 
Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã có tác dụng tích cực trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình... 
 
Trong năm toàn huyện đã kết nạp 166 đảng viên mới; đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho gần 1,9 nghìn đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận được tăng cường... Qua kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng có 26/52 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh... 
 
Năm 2018, Huyện ủy Khoái Châu tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của cấp ủy; nâng cao chất lượng thể chế hoá nghị quyết của cấp uỷ đảng…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Năm 2018, các cấp ủy đảng huyện Khoái Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thống nhất cao nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên khu vực nông thôn; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn; kiểm soát nợ công...  
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 5 năm liền (2013 – 2017)... 
 
* Ngày 6.2, huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Huyện Phù Cừ có 33 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua đánh giá, phân loại chất lượng, năm 2017 có 15 chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm tỷ lệ 45,45%); 11,23% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69,44% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng... Bên cạnh đó, huyện tổ chức đầy đủ, có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...
 
Năm 2018, huyện phấn đấu có 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, kết nạp trên 80 đảng viên mới... 
 
Để thực hiện các mục tiêu này, huyện tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2015 - 2020”; kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng...
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 5 năm liền.
 
PV
;