Đảng ủy Công an tỉnh; huyện Văn Lâm triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018

* Ngày 9.2, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 
 
Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường… 
 
Năm 2017, qua đánh giá phân loại chất lượng, có 16/30 số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; 77,6% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ... 
 
Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mọi mặt công tác Công an; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, bảo đảm tốt an ninh kinh tế, nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm… Qua đó, bảo đảm tốt ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát… Theo đó phấn đấu có 50% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt TSVM; 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 25 - 30 đảng viên mới...
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tốt an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo vệ chính trị nội bộ… không để bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm…  
 
Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng.
 
* Ngày 9.2, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.
 
Năm 2017 công tác xây dựng Đảng của huyện tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Văn Lâm ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh năm 2017; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Trong năm qua, toàn huyện đã kết nạp 145 quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua đánh giá phân loại chất lượng, số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM đạt gần 53%; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm gần 10%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 72%. 
 
Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện.
 
Năm 2018, huyện Văn Lâm phấn đấu có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, trong đó có 20% số tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu; trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; MTTQ và các đoàn thể nhân dân giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh, xuất sắc. 
 
Nhân dịp này những đảng bộ được công nhận TSVM và nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.
 
PV
 
;