Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Ngày 2.2, tại trụ sở Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Hội nghị đã tiến hành nội dung về công tác cán bộ và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.
 
Tiếp đó, hội nghị tiến hành nội dung lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
 
Các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung về: Rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; rà soát, sắp xếp tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đổi mới hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế...
 
Các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu sẽ được Tỉnh ủy tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào các kế hoạch, chương trình hành động sao cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.
 
Lê Hiếu
 
;