Hưng Yên gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Mậu Tuất 2018

19:03, 05/02/2018
Ngày 5.2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng hải quân I; hội đồng hương báo chí, văn nghệ sỹ Hưng Yên tại Hà Nội.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, với hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, sản xuất, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh. 
 
Qua đó, giúp các cơ quan quản lý địa phương chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần cổ vũ nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Báo chí tỉnh nhà cùng với các cơ quan thường trú của các báo Trung ương đã có những chuyển biến, khởi sắc về nội dung, hình thức, đáp ứng được nhu cầu cung cấp và tiếp nhận thông tin của nhân dân; bảo đảm tính thời sự, trung thực, đa dạng và có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017, đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Để góp phần cùng tỉnh Hưng Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương có nhiều tin, bài tuyên truyền về đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hình ảnh của Hưng Yên; những thành tựu, kết quả mọi mặt của Hưng Yên trong sự nghiệp đổi mới, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, bạn bè, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh đến nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện; cán bộ, phóng viên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thông tin làm phức tạp tình hình và không có lợi cho sự phát triển của tỉnh…
 
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh tô thắm truyền thống văn hiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. 
 
* Cùng ngày, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm làng hoa Xuân Quan, xã Xuân Quan (Văn Giang)
 
Đào Doan