Sẽ có 7 điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại trên địa bàn tỉnh

* Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo ý kiến về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để thành phố Hưng Yên và các huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhằm động viên cán bộ và nhân dân tích cực lao động sản xuất, công tác, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý việc tổ chức bắn pháo hoa phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do UBND huyện, thành phố tự bảo đảm từ nguồn xã hội hóa, không được sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, bảo đảm nguồn pháo hoa và bắn pháo hoa tuyệt đối an toàn tại các điểm bắn theo kế hoạch; phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện, thành phố lựa chọn vị trí bắn pháo hoa phù hợp để đông đảo nhân dân được xem, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội phù hợp thuần phong, mỹ tục, bảo đảm nếp sống văn minh và đúng quy định để phục vụ nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
* UBND tỉnh vừa có thông báo về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm. Cụ thể, tại Sân vận động huyện Mỹ Hào và Nhà văn hóa huyện các huyện: Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ và Quảng trường Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên). Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 16.2.2018 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).
 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì liên hệ bảo đảm nguồn pháo hoa, xây dựng phương án bắn pháo hoa tại các địa điểm nêu trên; phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố có bắn pháo hoa tổ chức bắn pháo hoa tuyệt đối an toàn, đúng mục đích, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, tuyên truyền cổ động ở các địa phương, cơ sở theo đúng quy định, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa; hướng dẫn, đôn đốc việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực công cộng; chỉnh trang, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn trong dịp Tết, nhất là tại các địa điểm bắn pháo hoa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn.
 
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ ở các địa phương, cơ sở. UBND các huyện, thành phố có bắn pháo hoa chủ động việc huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị nguồn pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 
PV
 
;