Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 13.3, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017 và quý I năm 2018, hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện với các nội dung, hình thức phong phú, như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; thông tin tình hình thời sự, chính trị, xã hội nổi bật trong tỉnh, trong nước và thế giới; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh và đất nước. Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo các nước đến Việt Nam được các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang tin sở, ban, ngành, địa phương thông tin kịp thời. 
 
Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã thông tin khá toàn diện, đầy đủ và kịp thời về hoạt động ngoại giao của lãnh đạo tỉnh; về công tác xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác, đối ngoại và triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài...
 
Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tiềm năng phát triển kinh tế cũng như giới thiệu nét đẹp truyền thống của đất và người Hưng Yên tiếp tục được đẩy mạnh.
 
Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; thông tin, tuyên truyền đối ngoại các hoạt động nổi bật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên, về truyền thống văn hiến và cách mạng và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; tích cực vận động kiều bào người Hưng Yên ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, đất nước…. Chú trọng các hoạt động hợp tác song phương, đa phương giữa tỉnh với các địa phương, các nước, các tổ chức quốc tế; thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Các ngành thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời phối hợp với các ngành để công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đạt kết quả cao hơn. Tập trung tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo chí của Trung ương, của tỉnh và bản tin nội bộ của các sở, ngành. Tập trung tuyên truyền sự kiện, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, kết quả hợp tác song phương, đa phương, xúc tiến đầu tư, hội nhập quốc tế, qua đó nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh trong nước và quốc tế…
 
Đào Doan
 
;