Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Trần Quốc Toản làm việc tại huyện Mỹ Hào

Ngày 13.3, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ do ông Trần Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Hào và cơ sở. 
Toàn
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Huyện ủy Mỹ Hào báo cáo khái quát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng năm 2018 và việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh". (Đề án số 03). Huyện cũng đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh (Kế hoạch số 93a) và một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2018.
 
Năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện tổ chức kiểm tra 39 cuộc đối với 68 tổ chức và 36 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại 15 tổ chức và 63 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 26 tổ chức. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới đối với 11 tổ chức. Giám sát theo chuyên đề đối với 20 tổ chức và 13 đảng viên. Trong năm qua, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xử lý, thi hành kỷ luật 29 đảng viên... Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nơi chưa sát với nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có nơi còn chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao...  
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 03; triển khai Đề án số 03 gắn với những quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần quan tâm đến công tác cán bộ; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và giám sát công vụ nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn những sai phạm ngay từ cơ sở, hạn chế những vụ việc phát sinh, bức xúc kéo dài...  
 
Lệ Thu 
 
;