Công an Hưng Yên cập nhật 97 thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết trên trang thông tin điện tử

Đến nay, Công an tỉnh đã cập nhật đầy đủ 97 thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực thuộc chức năng giải quyết trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh. 
 
Trong phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính cung cấp các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan...  
 
Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.
 
Thu Yến
 
;