Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 13.3, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về các nội dung: Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Năm 2016, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh do Trung ương giao là 8.582 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao là 8.594 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, tổng thu NSNN của tỉnh đạt 11.720 tỷ đồng, tăng 36,5% so với dự toán Trung ương giao, tăng 36,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 
 
Đối với chi ngân sách địa phương, dự toán chi năm 2016 Trung ương giao cho tỉnh là 7.262 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 7.274 tỷ đồng. Kết quả, tổng chi ngân sách địa phương của tỉnh là 14.766 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách địa phương là 7.879 tỷ đồng, tăng 8,4% so với dự toán trung ương giao, tăng 8,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Đến ngày 31.12.2017, thu NSNN của tỉnh năm 2017 đạt 12.015 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán HĐND tỉnh giao, chi NSNN của tỉnh là 8.990 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán, tăng 14% so với năm trước. 
 
Về tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đối với dự toán thu NSNN, sau khi nhận được dự toán Bộ Tài chính giao, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành thảo luận dự toán thu NSNN năm 2018 với Chi cục Thuế các huyện, thành phố và tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN năm 2018 cho các huyện, thành phố. 
 
Đối với dự toán chi NSNN, trên cơ sở Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã giao dự toán cho các đơn vị trên địa bàn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018. UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 cho các địa phương, đơn vị.
 
Tại buổi làm việc, những kiến nghị, vướng mắc xung quanh vấn đề thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, việc thực hiện cơ chế tự chủ, việc sử dụng vốn ODA… mà các thành viên Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đưa ra đã được các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh giải trình, làm rõ.
 
Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác tài chính ngân sách của tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm tới công tác quyết toán NSNN, đặc biệt là chi NSNN cho sự nghiệp môi trường; quan tâm tới việc quyết toán các dự án đã hoàn thành; tăng cường công tác xử lý vi phạm tài chính. 
 
Hưng Yên cần quan tâm tới việc triển khai giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành việc thực hiện thu, chi NSNN đúng dự toán; tăng cường thực hiện lộ trình giao cơ chế tự chủ cho các đơn vị; điều chỉnh, đổi mới cơ chế quản lý quỹ sử dụng ngân sách; tăng cường thực hành tiết kiệm NSNN trên mọi lĩnh vực.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Đồng thời đề nghị, các bộ, ngành sớm có giải pháp xử lý nợ đọng thuế đối với những doanh nghiệp bị phá sản; có chính sách hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để thu hút đầu tư; có giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa điểm mới cho các trường đại học phải di dời ra khỏi Thủ đô Hà Nội để các trường có thể sớm triển khai đầu tư; sớm cấp vốn cho dự án cầu Hưng Hà. Đối với những ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, tỉnh tiếp thu và sẽ hoàn thành tốt trong thời gian tới.
 
Phạm Đăng
 
;