Gần 200 mô hình dân vận khéo mới được đăng ký

18:26, 26/03/2018
Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2016 - 2020, đến nay toàn tỉnh có gần 200 mô hình dân vận khéo mới được đăng ký.
 
Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới 42 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 36 mô hình, lĩnh vực quốc phòng - an ninh 30 mô hình, bảo vệ môi trường 15 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 27 mô hình và 43 mô hình khác theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, sở, ngành tỉnh...
 
Một số mô hình đã bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt như: mô hình tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, mô hình tuyên truyền thành lập tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp; mô hình cựu chiến binh tự quản về phòng, chống tệ nạn xã hội... 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)