Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

19:44, 08/03/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, luôn chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Đây là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động nghiệp vụ, là chìa khóa để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
Giám đốc Công an tỉnh trao cờ của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc năm 2017
Giám đốc Công an tỉnh trao cờ của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chú trọng triển khai học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đối với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn lực lượng gắn với khẩu hiệu hành động cụ thể trong từng năm cho từng lực lượng và chia làm nhiều đợt. Theo đó, Công an tỉnh đã xác định và đề ra các mục tiêu của phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tham mưu và cải cách hành chính; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; nâng ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân. Đồng thời giảm cán bộ chiến sỹ vi phạm kỷ luật; giảm tội phạm; giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra điểm nóng; không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình. 
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào Vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh luôn coi trọng công tác tham mưu với cấp uỷ và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là Chỉ thị số 05 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động. Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, để cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn hiểu, ủng hộ, giúp đỡ và giám sát, góp ý việc thực hiện Cuộc vận động của lực lượng Công an toàn tỉnh; tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
 
Bám sát nội dung phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, hàng năm, các khối thi đua và công an các đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng các mô hình, khẩu hiệu hành động với những nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực; tổ chức ký giao ước thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào… Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức các đợt thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên. Các hoạt động của phong trào có nội dung hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, thực hiện tốt phương châm "gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân". Để phong trào đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Công an tỉnh chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân; thường xuyên tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý với lực lượng Công an… Từ đó, kịp thời phát hiện, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để toàn lực lượng học tập. 
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Động hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Động hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính
Với phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.  Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng tháng đối với cán bộ, chiến sỹ.  
 
Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh Tổ quốc các lĩnh vực, địa bàn, công trình, dự án kinh tế trọng điểm; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn và mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân... góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn. Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; văn hóa ứng xử; việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, chế độ trực ban, chế độ thời gian làm việc, xây dựng tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong giao tiếp, ứng xử và trong khi giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân... Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều tập thể, cá nhân đã lập công xuất sắc, nhiều cán bộ, chiến sỹ mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát nhân dân. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Mỗi một thành tích, mỗi một chiến công của Công an tỉnh đều có dấu ấn đậm nét từ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Năm 2017, Công an tỉnh có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
70 năm đã trôi qua, sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn luôn hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời là kim chỉ nam cho mọi hành động để mỗi tập thể, cá nhân hướng tới học tập, thực hiện và ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
                            Đại tá Đỗ Đình Hào
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Giám đốc Công an tỉnh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)