Hưng Yên: Triển khai kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo"

16:40, 19/03/2018
Ngày 19.3, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và  Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2018. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc phát huy dân chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được chú trọng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả. Nhiều mô hình được nhân rộng góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự... Qua đó góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 
Năm 2018, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, phổ biến cách làm hay, bài học kinh nghiệm tốt trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những bức xúc của công dân ngay từ cơ sở…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi người lao động; đánh giá, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)