Ân Thi kết nạp gần 400 đảng viên mới

19:07, 10/04/2018
Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, huyện Ân Thi đã kết nạp được gần 400 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra.
 
Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tỷ lệ đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 70%. Những đảng viên mới kết nạp đều có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, năng nổ với công việc chuyên môn của địa phương, đơn vị công tác. Sau khi kết nạp, các đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)