Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 27 đảng viên mới

18:30, 13/04/2018
Trong quý I năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành quyết định kết nạp 27 quần chúng ưu tú vào Đảng.
 
Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2018,  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, thử thách. Ngoài ra, Đảng ủy khối có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng nhằm chủ động chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)