Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thành ủy Hưng Yên: Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* Ngày 5.4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề gồm:  Những vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách  làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên.
 
Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018; lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
 
* Vừa qua, Thành ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Hội nghị đã triển khai học tập các nội dung: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
 
PV
 
;