Hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

20:26, 17/04/2018
Ngày 17.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe giới thiệu sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm chỉ đạo xây dựng BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015; những định hướng cơ bản xây dựng BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015; những nội dung mới cơ bản của BLHS năm 2015  và BLTTHS năm 2015; những quy định mới cụ thể trong từng chương của BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015. 
 
BLHS năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương và 72 điều so với BLHS năm 1999). BLHS năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung và phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm hình phạt, thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa.
 
BLTTHS năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều, đã khắc phục được nhiều vướng mắc, bất cập của BLTTHS năm 2003. Một số nội dung mới cơ bản của BLTTHS năm 2015 như hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tố tụng, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt trách nhiệm luật định; phân định thẩm quyền hành chính với thẩm quyền tư pháp, tăng quyền, tăng trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán; đổi mới chế định chứng minh và chứng cứ; bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo…
 
Thông qua hội nghị giúp cấp ủy, chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật tiếp thu, áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác, chặt chẽ, khoa học 2 bộ luật. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)