Hưng Yên: Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh

19:42, 18/04/2018
Ngày 18.4, tại Thanh tra tỉnh diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có các ông: Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghịk
Các đại biểu dự hội nghị
Thời gian qua, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong quá thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện đầy đủ trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc chồng chéo đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, trao đổi thông tin, tài liệu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và đề nghị biện pháp xử lý. Việc phối hợp trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
 
Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ; xem xét, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; duy trì thường xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: 3 đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát phù hợp, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; phát huy hiệu quả công tác giám sát thường xuyên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cấp xã, huyện; thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng việc xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm; việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định; tích cực trao đổi thông tin giữa 3 cơ quan và các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh...
 
Lê Hiếu
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)