Hưng Yên: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 10.4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 cho các cán bộ, công chức thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn
Tại hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến về: Quy định xử lý đảng viên vi phạm; quy định giám sát trong Đảng; quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; một số nội dung chủ yếu của quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; hướng dẫn một số mẫu bổ sung văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. 
 
Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hành động, trang bị những kiến thức về quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; những phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý tình huống có thể phát sinh trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thông qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các đại biểu duy trì nghiêm túc thời gian, kỷ luật trong học tập; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức; chủ động nghiên cứu tài liệu; tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc, những nội dung chưa rõ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai tới từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên các nội dung được tập huấn. 
 
Lê Hiếu
 
;