Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Góp ý kiến tham gia vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

19:17, 20/04/2018
Ngày 20.4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Tổ biên tập của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định 263-QĐ/TW ngày 8.10.2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng ở cơ sở, các ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung như: Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật; thời hiệu xử lý kỷ luật; những hình thức xử lý vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, trong bầu cử, trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng; quy định trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư xây dựng cơ bản…
 
Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổ biên tập sẽ tổng hợp, nghiên cứu báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu bổ sung, sửa đổi quy định bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)