Yên Mỹ phấn đấu 80% số chính quyền cơ sở đạt TSVM

18:55, 11/04/2018
Ngày 11.4, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Ông Bùi Thế Cử trao Bằng khen
Ông Bùi Thế Cử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền huyện Yên Mỹ năm 2017
Năm 2017, UBND huyện đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác xây dựng chính quyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ. Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt kế hoạch giao; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; hoạt động cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống người dân được nâng lên. Trong năm, huyện có 3 chính quyền cấp xã được công nhận chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh.
 
Năm 2018, huyện phấn đấu 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp huyện, trong đó 20% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh; chính quyền huyện đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử đề nghị huyện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới. Trong đó, huyện cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về số lượng và chất lượng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn…
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền năm 2017 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phạm Đăng
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)