Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng

Ngày 17.5, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy.
tOÀN
Toàn cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Tỉnh ủy
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả quan trọng về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của địa phương trong thời gian qua.
 
Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định và hướng dẫn của Trung ương. Duy trì thực hiện tốt nội dung thông tin, phản bác các thông tin chưa đúng, quan điểm sai trái; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ đạo tiến hành quy hoạch cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận và vận động quần chúng của Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng... được tăng cường.
 
Đặc biệt, trong công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, sau hội nghị quán triệt, học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nhờ triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấy rõ hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, giúp nhận diện rõ hơn những biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngăn chặn, đẩy lùi.
 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 với tỷ lệ tinh giản trên 10% biên chế, trong đó xác định rõ tỷ lệ tinh giản trong từng năm. Riêng trong 2 năm 2016 - 2017, toàn tỉnh đã tinh giản được 424 biên chế, dự kiến năm 2018 giảm 777 biên chế. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" (Nghị quyết số 19), tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch hành động; UBND tỉnh cụ thể hóa bằng kế hoạch để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.
 
Tỉnh kiến nghị Trung ương kịp thời sửa đổi, ban hành các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ; sớm tổng kết một số mô hình thí điểm về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị; thống nhất triển khai thực hiện những mô hình phát huy hiệu quả cao; sớm nghiên cứu ban hành quy định và hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển; có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo với đoàn công tác một số kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề: Cần mở rộng hơn nguồn quy hoạch cán bộ; nên có phương án tổ chức thi tuyển công chức tập trung trong cả nước; cần có cơ chế phù hợp đối với cán bộ không phải là người địa phương về công tác…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng một cách nghiêm túc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc tinh giản biên chế cần được thực hiện theo lộ trình nhưng phải kiên quyết; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phân cấp rõ nhiệm vụ, biên chế, kinh phí ở từng cấp, ngành…
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình về triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
* Trước đó, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ. Dự buổi làm việc có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh… 
Toàn cảnh
Toàn cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Yên Mỹ
Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm (Yên Mỹ).
Đoàn

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và các vị lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Nhà trưng bày lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm

(Yên Mỹ)

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ, các đại biểu  đã được nghe báo cáo công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng. Nhiều ý kiến của lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã làm rõ hơn kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và đề xuất Trung ương, tỉnh hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…
 
Phương Minh
;