Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018–2023 thành công tốt đẹp

Ngày 31.5, Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018–2023 bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Tới dự có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Nội dung ngày làm việc thứ 2 của đại hội, các đại biểu thảo luận tại 4 tổ về: Dự thảo báo cáo tham gia Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo tham gia vào Dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018–2023. 
 
Tiếp đó, các đại biểu tham dự đại hội đã nghe: Báo cáo kết quả thảo luận nhân sự đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018–2023; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ…; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018–2023. 
 
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018–2023, với một số chỉ tiêu phấn đấu:Trong nhiệm kỳ phát triển thêm 15.000 đoàn viên công đoàn; đến cuối năm 2022 thành lập được tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 30 CNLĐ trở lên; hằng năm có trên 90% Công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt; 95% trở lên số CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên số CĐCS khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước đạt vững mạnh; 65% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 50 đến 70 đơn vị, doanh nghiệp trở lên về thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động... 
 
Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018–2023.
 
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018–2023 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được nguyện vọng đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.
 
* Tối ngày 31.5, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh diễn ra chương trình liên hoan nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
 
PV
 
 
;