HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường

Ngày 21.5, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (BVMT); công tác bảo vệ môi trường tại làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018.
Toàn
Toàn cảnh buổi giám sát
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kinh phí sự nghiệp môi trường tăng qua các năm đã đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng cho công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. 
 
Các lĩnh vực tập trung thực hiện là hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải nông thôn; hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý chất thải; hỗ trợ tuyên truyền về BVMT... 
 
Từ năm 2016 đến hết quý I năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận 512 dự án đầu tư, trong đó có 407 dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp; có 49 làng nghề đang hoạt động với nhiều loại hình như: Sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm; thủ công mỹ nghệ, tái chế kim loại, tái chế nhựa… 
 
Tuy đã có những chuyển biến trong nhận thức, ý thức nhưng vấn đề môi trường đang ngày càng bức xúc. Một số làng nghề, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trở thành điểm nóng về môi trường, an ninh trật tự và có nguy cơ xảy ra cháy, nổ... 
 
Các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ hơn các vấn đề, nội dung quan tâm như: Hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; công tác phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm; kết quả thực hiện các mô hình xử lý chất thải; công tác thẩm định, đánh giá và kiểm soát các hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; kiểm soát môi trường các dự án ngoài khu công nghiệp, làng nghề...
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 5.5.2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hưng Yên.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường thực hiện giám sát, hậu kiểm việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp, tại làng nghề; tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành, địa phương thông qua các quy chế phối hợp nhằm phòng ngừa hiệu quả nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cũng như kiểm soát, xử lý kịp thời ô nhiễm phát sinh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định về bảo vệ môi trường tới người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm. Đối với việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cần quản lý, sử dụng hiệu quả trên cơ sở bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, phần việc, tránh thất thoát nguồn kinh phí và có cơ chế quản lý, vận hành các công trình sau khi đầu tư, xây dựng…
 
Mai Nhung
 
;