Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị. Cùng dự còn có các ông, bà: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương, Phó Chủ tịch nước.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh.
Các đại biểu
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị... Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. 
 
Ở tỉnh Hưng Yên, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tạo được những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm, thành công những vụ việc nổi cộm, phức tạp, được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, nghĩa cử cao đẹp đã hình thành nhiều phong trào hành động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận nêu rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các ngành, địa phương, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị; tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội...
 
Lê Hiếu
 
 
 
 
;