Hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 24.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có ông Lê Tiến Đạt, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Đây là hội nghị có nhiều nội dung quan trọng, thể hiện sự quyết tâm cao của tỉnh trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây xảy ra những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Các vụ việc không chỉ ở lĩnh vực đất đai, tài chính mà còn xảy ra ở những lĩnh vực khác như y tế, giáo dục... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo cần tập trung giải quyết ngay; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các ban Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động, tích cực tham gia thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2017 và quý I năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp 2.092 lượt đoàn công dân với 4.927 lượt người, tiếp nhận 3.906 đơn. Trong đó có 47 đơn với 47 vụ việc thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 45 đơn, còn 2 đơn đang giải quyết. Các vụ khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, đông người chủ yếu có nội dung liên quan đến công tác dồn thửa, đổi ruộng, là các việc cũ từ những năm trước, mặc dù đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết khách quan, đúng pháp luật; đã được kiểm tra, rà soát, được Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai, dân chủ và giải thích, tuyên truyền vận động nhiều lần. Ngoài ra, còn có một số công dân mặc dù có nội dung khiếu nại, tố cáo đơn lẻ đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn cố tình khiếu kiện dai dẳng hoặc bị lôi kéo tham gia vào các đoàn khiếu kiện đông người lên tỉnh, trung ương. 
 
Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo, giải trình việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, kế hoạch, phương án thực hiện trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Lê Tiến Đạt đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở; phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng cơ hội, kích động người dân đi khiếu kiện.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác dân vận, thuyết phục, đối thoại; các vụ việc phải giải quyết nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp các quyền và lợi ích chính đáng của công dân; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý vụ việc khiếu nại, tố cáo; các ban Đảng, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... 
 
Lê Hiếu
 
;