Hưng Yên thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XVI

Ngày 10.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XVI. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị
Dự kiến kỳ họp thứ sáu, HĐND khóa XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 7 năm 2018. 
 
Kỳ họp tập trung xem xét các báo cáo và dự thảo nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; bổ sung điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2018; đồ án quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đến năm 2040; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên; kế hoạch giao biên chế công chức năm 2018 của tỉnh... 
 
Kỳ họp cũng sẽ tiến hành nội dung kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia, chuẩn bị đầy đủ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm thời gian, chất lượng  kỳ họp; các ngành, địa phương đổi mới công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu để tham gia ý kiến tại kỳ họp...
 
Lê Hiếu
 
;