Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Ân Thi

Ngày 9.5, Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Ân Thi.
Toàn cảnh buổi kiểm tra
Toàn cảnh buổi kiểm tra
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi, qua hơn 2 năm triển khai, tổ chức thực hiện huyện đã đạt được kết quả tích cực: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được phát huy; mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn được tăng cường, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. 
 
Trong phát triển kinh tế, huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi phù hợp, khuyến khích tích tụ ruộng đất. Công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư tạo việc làm cho người lao động được chú trọng; tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, khôi phục làng nghề truyền thống; mạng lưới giao thông, hạ tầng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp được đầu tư khá đồng bộ; tình hình an ninh trật tự được giữ vững...
 
Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi, Tổ kiểm tra đề nghị làm rõ và giải trình một số nội dung về công tác xây dựng Đảng; thu, chi ngân sách; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, xây dựng nông thôn mới...
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện Ân Thi cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ; tăng cường đánh giá, luân chuyển cán bộ; chú trọng phát triển đảng viên trong chi bộ doanh nghiệp; phân công đảng viên nắm địa bàn cơ sở; tăng cường mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn. Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần chú trọng công tác quy hoạch trong phát triển mạng lưới khu, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; đổi mới cơ chế tiếp nhận đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây, chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
 
Lê Hiếu
 
;