Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Mỹ Hào

Trong 2 ngày 11 và 14.5, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Mỹ Hào.
Toàn
Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Huyện ủy Mỹ Hào
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỹ Hào đã cụ thể hóa bằng việc ban hành 5 chương trình, 9 đề án trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng. Qua hơn 2 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, huyện Mỹ Hào đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm có 20% số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được các cấp khen thưởng, không có cơ sở đảng yếu kém, trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, 100% đảng ủy xã, thị trấn đã ban hành quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được nâng cao; hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được phát huy; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra...
 
Về kinh tế, huyện Mỹ Hào đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2017 đạt trên 20,6 nghìn tỷ đồng, tăng trên 11,5% so với năm 2016. 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đã đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trình Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới…
 
Các thành viên tổ kiểm tra đã trao đổi và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào làm rõ thêm một số nội dung như: Kết quả bước đầu của việc thực hiện quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn; kết quả kiểm tra, giám sát đảng viên và cơ sở đảng; tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác phát triển đảng viên và chi bộ đảng trong doanh nghiệp; công tác thu hút đầu tư; quản lý đất đai và khai thác các khoản thu từ đất…
 
Phát biểu kết luận kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình đánh giá cao những kết quả huyện Mỹ Hào đã đạt được trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Mỹ Hào cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên và chi bộ đảng trong doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tiếp tục quan tâm đến sản xuất nông nghiệp; đánh giá hoạt động của đảng bộ bộ phận trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất…
 
Tổ kiểm tra đã tiến hành thẩm định kết quả lãnh đạo của Huyện ủy Mỹ Hào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy tại xã Phùng Chí Kiên và thị trấn Bần Yên Nhân. 
 
Mai Nhung 
 
;