Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Ngày 23.5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên địa bàn huyện Yên Mỹ đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; việc tạo nguồn, phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn được quan tâm; mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn được tăng cường. 
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện chú trọng phát triển các sản phẩm công nghiệp; khôi phục, phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao; các hình thức sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 3,28%; có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững... 
 
Tại buổi làm việc, một số nội dung tiếp tục được đề nghị làm rõ về công tác xây dựng Đảng, quy hoạch phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu: Huyện Yên Mỹ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm phát triển mạng lưới khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp mới; chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; tăng cường xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...
 
Lê Hiếu
 
;