Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại thành phố Hưng Yên

Trong hai ngày 9 - 10.5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại thành phố Hưng Yên.
Toàn
Toàn cảnh buổi kiểm tra
Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Thành ủy Hưng Yên đã ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 
 
Qua hơn 2 năm triển khai, tổ chức thực hiện, thành phố Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
 
Thành phố Hưng Yên đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Năm 2017 giá trị thu nhập bình quân trên 1ha canh  tác đạt trên 120 triệu đồng. 8/10 xã đã được công nhận đạt xã nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ có tốc độ tăng trưởng trung bình trên 11%/năm…
 
Các thành viên tổ kiểm tra đã trao đổi và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: Xây dựng mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn; kiểm tra, giám sát đảng viên và cơ sở đảng; kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xử lý vi phạm về đất đai; các nguồn thu từ đất; kết quả xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II…
 
Phát biểu kết luận kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình đánh giá cao những kết quả mà Thành ủy Hưng Yên đã đạt được trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy còn chậm so với quy định. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị thành ủy Hưng Yên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới và tăng cường tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; tăng cường tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hưng Yên nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap… 
 
Trước đó, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra  việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và cụ thể hóa một số nghị quyết, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên tại phường An Tảo và xã Phương Chiểu.
 
Mai Nhung 
 
 
;