Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ

19:26, 21/06/2018
Ngày 21.6, tại xã Quang Hưng (Phù Cừ), đại biểu HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với 150 cử tri 2 xã: Quang Hưng và Nhật Quang (Phù Cừ). Dự tiếp xúc cử tri có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 
Sau khi nghe báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, cử tri các xã Quang Hưng, Nhật Quang đã nêu ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nội dung: Vấn đề tưới tiêu chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân; bố trí cán bộ ở một số nơi chưa hợp lý; việc đầu tư xây dựng đường ra đồng còn hạn chế; nhà trẻ ở một số thôn quá tải; một số thôn chưa có nhà văn hóa độc lập; về vệ sinh môi trường; chế độ, chính sách cho người có công...
 
Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc tiếp thu ý kiến các cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm giải quyết, giải trình. Đồng thời giải đáp để cử tri hiểu rõ hơn về một số vấn đề: Về sản xuất nông nghiệp; những khó khăn sau khi chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác công trình thủy lợi; việc hỗ trợ giống lúa, công tác tổ chức cán bộ; việc phân cấp quản lý và hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn; cơ chế đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch...
 
Đức Hùng