Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Ngày 29.6,  Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 7 khoá XII). Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị lần này giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về 3 vấn đề lớn: Xây dựng đội ngũ cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu nội dung từng nghị quyết, các bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7, để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết để tuyên truyền, quán triệt, đến cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, đồng thuận. Các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, trong đó cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc triển khai nghị quyết phải coi trọng hiệu quả, tránh hình thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng lưu ý các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu đúng, đồng thuận với chủ trương của Đảng...

 

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

 

Nội dung các chuyên đề trình bày tại hội nghị đều tập trung nêu bật sự cần thiết ban hành các nghị quyết; thực trạng vấn đề về chính sách cán bộ và công tác cán bộ, thực trạng chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chính sách của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện 3 vấn đề lớn này. 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng; xây dựng chương trình hành động phải bố trí thời gian nghiên cứu, thảo luận  kỹ lưỡng; thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 phải gắn với các nghị quyết khác của Trung ương; cấp ủy các cấp lãnh đạo, tuyên truyền cách làm hay, mô hình mới và kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết; các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với việc đấu tranh với quan điểm, luận điệu sai trái, đấu tranh bảo vệ Đảng...

 

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Vì vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, viết bài thu hoạch nghiêm túc. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả thiết thực nhất… Cũng từ hội nghị lần này, Tỉnh ủy thực hiện nghiêm việc điểm danh, quản lý việc học tập nghị quyết và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên không nghiêm túc chấp hành việc nghiên cứu, học tập nghị quyết... 

 

Lệ Thu - Lê Hiếu

 

;