Hưng Yên: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, Hưng Yên đã luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cụ thể hoá và ban hành nhiều văn bản thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức trong quan hệ hành chính.
Bộ phận
Bộ phận "một cửa" của Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên hoạt động hiệu quả
Ông Phạm Văn Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ: Công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành đã được quan tâm hơn; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đã được chú trọng; cơ chế một cửa, một cửa liên thông dần phát huy hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp dần phát huy hiệu quả thiết thực. Việc bố trí phòng làm việc riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang; việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có phiếu hẹn, phiếu bàn giao, sổ theo dõi đúng quy định.
 
Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn  cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa  là 1.915 thủ tục, trong tổng số 2.339 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh. 42 thủ tục  và 2 nhóm thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm: 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký  kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, Cục thuế phối hợp thực hiện; 13 thủ tục thuộc lĩnh vực Sở Giao thông - Vận tải; thủ tục thẩm định về thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng; 2 nhóm thủ tục: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai sinh - cấp thẻ BHYT áp dụng với trẻ em  dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ, đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 29/QĐ - UBND ngày 6.1.2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành Quyết định số 28/QĐ - UBND ngày 6.1.2017 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính tỉnh. Đặc biệt, thực hiện cơ chế một cửa, một cả liên thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ - UBND về Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, 100% số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, số đơn vị hành chính cấp huyện và số đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; có 25 cơ quan, đơn vị ở cả 3 cấp hành chính đã triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại và đang thực hiện nhân rộng mô hình đến tất cả các cơ quan hành chính các cấp trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Nhằm cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, xem đây là động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao. Với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước, sở đã triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính một cách nghiêm túc. Qua thực tiễn quản lý, ngoài việc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền  loại bỏ, bổ sung hoặc thay thế  những quy định hành chính không phù hợp, sở đã mạnh dạn thay thế, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cuản ngành  để nâng cao hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan. Sở tổ chức tốt việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, công dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở đã chủ động cắt giảm thời hạn giải quyết  từ 2 - 5 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước; xuất, nhập khẩu; điện năng và tiếp nhận qua đường bưu điện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại. Năm 2017, sở đã tiếp nhận và và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đúng hạn đối với 365 hồ sơ, có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn từ 1 - 5 ngày làm việc. 
 
Là trung tâm văn hoá, chính trị của tỉnh, thời gian qua, thành phố Hưng Yên luôn chú trọng giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, góp phần tạo môi trường thông thoáng  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường bám sát các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính. Thành phố đã bố trí cán bộ, công chức trực tại bộ phận "một cửa"; đội ngũ cán bộ, công chức khi được phân công làm việc tại bộ phận "một cửa" được bố trí đúng trình độ chuyên môn, có tinh thần làm việc nghiêm túc, không gây phiền hà đối với tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính. 100% số xã, phường đã xây dựng và thực hiện  quy chế làm việc; ban hành và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đầy đủ, đúng quy định. Bộ phận "một cửa" tại UBND thành phố và xã, phường  được bố trí ở vị trí thuận lợi, có bản hướng dẫn để các tổ chức, công dân dễ nhận thấy khi đến giao dịch. 
 
Nhằm công khai, minh bạch cũng như mong muốn nhận được sự đóng góp của tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính, UBND thành phố đã công khai 2 số điện thoại đường dây nóng, trong đó 1 số điện thoại cố định, 01 số điện thoại di động của lãnh đạo UBND thành phố trong việc tiếp nhận và phản ảnh ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như thái độ ứng xử của công chức trong cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính. 
 
Bước đột phá trong công tác cải các hành chính  thành phố Hưng Yên là ứng dụng và triển khai đồng bộ trong cơ quan UBND, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND phường, xã phần mềm Văn phòng điện tử. Hiện nay 100% văn bản xử lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố và các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND phường, xã đều được triển khai trên phần mềm. Một số văn bản phát hành từ UBND thành phố gửi đến các đơn vị và UBND phường, xã thực hiện không gửi văn bản giấy, chỉ gửi và nhận trên phần mềm. UBND thành phố đã tiên phong triển khai ứng dụng chứng thư số trên văn bản khi lưu hành văn bản điện tử do UBND thành phố ban hành. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng là đơn vị triển khai và sử dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Hưng Yên đã có nhiều cố gắng cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại hoá, chuyên môn hoá. Qua đó góp phần tích cực làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, tổ chức; giúp chính quyền gần dân hơn, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Hoàng Bền
 
;