Hưng Yên: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 27.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Nghị quyết số 25). Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K'Ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Các đại biểu tại hội nghị
Các đại biểu tại hội nghị
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm và giải pháp của nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ được tăng cường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được nâng lên thông qua việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được đổi mới. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai trong toàn hệ thống chính trị. 
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được chú trọng, triển khai sâu rộng. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mở rộng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, tương trợ lẫn nhau. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25 ở các đơn vị, địa phương, đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
b
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các tập thể được khen thưởng
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'Ré biểu dương, đánh giá cao những kết quả của tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25 thời gian qua, đồng thời đề nghị: Tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” nhằm phát huy các nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Các ông:
Các ông: Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các cá nhân được khen thưởng
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến nhân dân; tăng cường tuyên truyền và thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận các dự án đầu tư; MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh hoạt động về cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận ở cơ sở...
 
Nhân dịp này, 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 25 đã được BCH Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen.
 
Lê Hiếu
 
 
 
 
 
;