Từ ngày 11.7 đến 13.7: Tiến hành kỳ họp thứ sáu – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI

16:37, 27/06/2018
Theo luật định và quy chế, kế hoạch hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng của  HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Kỳ họp thứ sáu – HĐND tỉnh khóa XVI được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11.7 đến 13.7.2018 (khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 11.7). Báo Hưng Yên sẽ cập nhật thông tin nội dung, chương trình kỳ họp tới bạn đọc.
 
PV