Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018

20:55, 02/07/2018
Ngày 2.7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu của Hưng Yên có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Các
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất  lượng. Trong đó, có nhiều chuyên đề, nội dung có tính đột phá cao như: Chỉ đạo việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc tự kiểm tra, rà soát một số khâu trong công tác cán bộ. 
 
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng...
 
Trong 6 tháng cuối năm 2018, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào các nội dung: Thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ ba năm 2018...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ thêm kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)