Khai mạc kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 11.7, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…
Toàn cảnh
Toàn cảnh kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước cũng như trong tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng, các chỉ số tài chính, tiền tệ, đầu tư phát triển ở mức khá. Song kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cân đối ngân sách còn gặp nhiều khó khăn. Với tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phải tăng cường đoàn kết, có những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
 
Để hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tham gia đầy đủ các phiên họp, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, hiệu quả vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, giúp Thường trực HĐND tỉnh sớm ban hành các nghị quyết sát với điều kiện thực tế của tỉnh. (Bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đăng trong số báo in ngày mai).
Các đại biểu bỏ phiếu bầu
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tiếp đó, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 
 
Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,68%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 9,99%; thương mại và dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm và thủy sản tăng 2,9%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 14 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 5.855 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch năm, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 4.350 tỷ đồng.
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 92 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 87 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tạo việc làm mới cho 9.371 lao động và xuất khẩu 1.734 lao động; có thêm 28 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 84%; thực hiện tốt công tác dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm… Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường.
 
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, những tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. (Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm đăng trong số báo in ngày mai).
 
Tiếp theo, ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu – HĐND tỉnh khóa XVI; lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về các chính sách đặc thù của tỉnh như: Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; bổ sung quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2021; Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021; lãnh đạo một số sở, ban, đơn vị trình bày báo cáo, tờ trình khác...
 
Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm và tờ trình giới thiệu ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, 100% đại biểu đều nhất trí việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.
Oong Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Văn Phóng tặng hoa các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu bổ sung và miễn nhiệm
Ông Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Văn Phóng tặng hoa các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu bổ sung và miễn nhiệm
Ngày mai, 12.7, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ hai. Theo dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp, buổi sáng các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ; buổi chiều các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ đại biểu và nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.
 
Phương Minh - Lê Hiếu
 
;