Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI

Đổi mới cách thức chất vấn, trả lời chất vấn nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND

Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13.7. Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo đà thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, dành nhiều thời gian và đổi mới cách thức chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm.
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI (Ảnh tư liệu)
Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Xác định rõ nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND có ý nghĩa quan trọng giúp các quyết sách của HĐND tỉnh được triển khai, thực hiện có hiệu quả, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Do đó, công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND luôn được chú trọng. Tại kỳ họp này, từ việc thẩm tra các đề án, tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuẩn bị chu đáo. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, bên cạnh việc xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính quyền địa phương, HĐND tỉnh sẽ bàn các giải pháp và quyết định các chủ trương nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Để kỳ họp bảo đảm thời gian, đạt chất lượng, hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đã sắp xếp chương trình, xem xét, lựa chọn những báo cáo trình bày tại hội trường, những báo cáo đề nghị đại biểu tự nghiên cứu; việc trình bày báo cáo, tờ trình, nghị quyết được yêu cầu ngắn gọn, hạn chế lặp lại nội dung…
 
Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XVI tập trung đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung chính: Nhóm nội dung thứ nhất là dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp.
 
Nhóm nội dung thứ hai là các quy định về chính sách đặc thù tại địa phương như thảo luận, cho ý kiến để ban hành nghị quyết: Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quy định một số khoản thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Quy định hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng; Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021…
 
Nhóm nội dung thứ ba là tiến hành cho miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.
 
Bên cạnh nội dung thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết, hoạt động chất vấn tại hội trường được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng trong kỳ họp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc cho biết: Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước cũng như các vấn đề thực tiễn diễn ra, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất đổi mới phương pháp điều hành chất vấn và trả lời chất vấn như các phiên chất vấn diễn ra tại kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới theo hướng: Giám đốc sở sẽ nêu khái quát việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, thời gian không quá 7 phút, sau khi 3 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn xong thì giám đốc sở sẽ trả lời từng nội dung chất vấn. Giám đốc các sở, ngành khác và Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẵn sàng tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề có liên quan.
Cử tri kiến nghị, phản ánh tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Mễ Sở (Văn Giang) trong tháng 6 vừa qua
Cử tri kiến nghị, phản ánh tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Mễ Sở (Văn Giang) trong tháng 6 vừa qua
Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kỳ họp này Thường trực HĐND tỉnh đã chia theo 5 nhóm vấn đề được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận xã hội quan tâm để chất vấn. Trong dự kiến chương trình kỳ họp sẽ dành thời gian phù hợp, thỏa đáng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; tranh luận giữa đại biểu với các ủy viên UBND tỉnh; tranh luận giữa các đại biểu HĐND tỉnh để làm rõ vấn đề. Các lĩnh vực, nhóm vấn đề chất vấn đã được công bố trước khi diễn ra kỳ họp để cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Theo đó, 5 nhóm vấn đề thuộc 5 sở sẽ được chất vấn tại hội trường trong kỳ họp này gồm các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
“Do kỳ họp diễn ra trong 3 ngày nên chắc chắn chưa thể chuyển tải hết những nội dung, những vấn đề mà người dân quan tâm, nhưng với sự quyết tâm cao của Thường trực HĐND tỉnh, tôi tin rằng, chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới sẽ được nâng cao, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm niềm tin vào người đại biểu dân cử” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc chia sẻ.
 
Phương Minh
 
 
 
 
 
;