Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

19:38, 27/08/2018
Ngày 27.8, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự.
Ông
Ông Đỗ Xuân Tuyên và các đại biểu dự hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo và phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được chú trọng. Đảng ủy khối đã chỉ đạo kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở thuộc 7 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các tổ chức đảng bảo đảm chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ; nội dung sinh hoạt bám sát với tình hình và nhiệm vụ của doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy định.
 
Theo dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị được chú trọng. Toàn Đảng bộ kết nạp 301 đảng viên mới. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt trên 45%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%... Các doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định; bình quân thu nhập của người lao động đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng. 
 
Mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên mới; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới khoa học, công nghệ gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)