Hưng Yên: Chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024

21:02, 13/08/2018
Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 
Tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng và ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; xây dựng chuyên trang tin, bài phản ánh các cuộc vận động, phong trào thi đua, gương cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp, trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ các cấp... chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX trên cuốn Bản tin công tác Mặt trận và Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 
 
Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trước khi tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 
Phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, cổ động, trang trí các băng rôn, khẩu hiệu trên những trục đường chính của thành phố Hưng Yên trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Xây dựng kế hoạch biên tập và phát hành cuốn sách "Gương sáng Mặt trận Hưng Yên" chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024... 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể, bám sát thời gian theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. 
 
Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  xây dựng các chuyên mục, phóng sự; có các tin, bài tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp phát  trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đăng trên Báo Hưng Yên, Bản tin công tác Mặt trận và Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
 
Phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024...
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  đề nghị các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam  cùng cấp xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4.1.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 25.5.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024...
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)