Xã Nghĩa Trụ: Chuyển biến từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

14:12, 29/08/2018
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), các cấp ủy đảng ở xã Nghĩa Trụ (Văn Giang) đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm nội dung nghị quyết và đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
b
Cấp ủy chi bộ thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ (Văn Giang) chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ xã Nghĩa Trụ hiện có 13 chi bộ trực thuộc gồm 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự xã, với 337 đảng viên.  Trong những năm qua, nhận thức rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là giải pháp căn bản để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy xã đã xây dựng chi tiết nội dung thực hiện, triển khai nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.  Sau đó, các chi bộ xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác cụ thể để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. 
 
Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ in Quyết định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, dán công khai tại nhà văn hóa các thôn để cán bộ, đảng viên tự răn mình trong lối sống, quá trình làm việc, để người dân trực tiếp giám sát các cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao công tác cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, do dân và vì dân. Các ý kiến đóng góp được người dân phản ánh với đại diện các hội, tổ chức, đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổng hợp các ý kiến, đóng góp của nhân dân và báo cáo với Đảng ủy xã để tổng kết, rút kinh nghiệm dịp cuối năm. 
 
Xác định rõ chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở nên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Trụ luôn đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, các nhiệm vụ đề ra hàng tháng đều bám sát tình hình thực tế của địa phương, được các đảng viên ủng hộ, đồng lòng thực hiện. Đồng chí Vũ Như Lân, Bí thư chi bộ thôn Tam Kỳ cho biết: Chi bộ thôn Tam Kỳ có 49 đảng viên và thường sinh hoạt vào ngày chủ nhật đầu tháng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư thông báo nội dung nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, kiểm điểm nhiệm vụ hoạt động trong tháng và đề ra nội dung thực hiện tháng tiếp theo. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đều thẳng thắn đóng góp ý kiến về nội dung sinh hoạt, nhiệm vụ thực hiện, không còn tâm lý e dè, ngại phê bình, ngại nêu ý kiến. Ngoài ra, chi bộ còn phát động các cá nhân, tập thể có những việc làm cụ thể đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, chi bộ có 31 đảng viên được ghi sổ vàng làm theo lời Bác. 
 
Với việc thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên rõ rệt. Các đồng chí đứng đầu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp xã, thôn luôn bám sát các chỉ tiêu nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo có hiệu quả. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đầy đủ nội dung các bước tổ chức sinh hoạt, 100% chi bộ xây dựng và hoạt động theo quy chế làm việc; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường đạt từ 85% trở lên. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm luôn đạt từ 80% trở lên. Có 9/9 chi bộ nông thôn đang được tạo nguồn xây dựng quy hoạch đội ngũ kế cận trưởng thôn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, giải quyết được những vấn đề bất cập không đồng bộ trong giải quyết công việc hàng ngày, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 
 
Ông Vũ Văn Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ cho biết: Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 đến các chi bộ trên địa bàn xã tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuyên đề cụ thể từng năm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác đến các đảng viên về những luận điệu tuyên truyền trái đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch.
 
Hoa Phương
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)